Klantenservice

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Supersprintdirect.nl:

Supersprintdirect.nl is gevestigd te Zeewolde en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer 39074188.

Door een bestelling bij Supersprintdirect.nl te plaatsen geeft de koper te kennen dat hij met deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

Supersprintdirect.nl heeft het recht haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als de koper producten ontvangt die niet werden besteld, dient de koper Supersprintdirect.nl hiervan op de hoogte te stellen. Mocht de koper vragen hebben over één van deze bepalingen, dan kan de koper zich wenden tot het op de website getoonde adres van Supersprintdirect.nl.

1. Algemeen
1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties van Supersprintdirect.nl. Met een bestelling gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

1.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.3 De verkoop van een product komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail. Deze orderbevestiging dient tevens als pro-forma factuur. Bij de levering en/of separaat per post ontvangt men de definitieve factuur.

1.4 Reserveren van producten kan voor maximaal 7 dagen. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de reservering van het product ongedaan gemaakt. Het product wordt dan weer in de webshop geplaatst.

1.5 De aangeboden producten en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de website van Supersprintdirect.nl. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Supersprintdirect.nl in het aanbod worden genoemd.

1.6 Producten welke gekocht zijn met korting kunnen niet geruild worden.

2. Prijs
2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro's (€) en zijn inclusief BTW.

2.2 Supersprintdirect.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door Supersprintdirect.nl worden aangepast. Supersprintdirect.nl zal voor verzending de koper dit mededelen, waarna de koper de opdracht kan bevestigen of annuleren.

3. Betaling
Na een bestelling ontvangt de koper een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. De koper kan betalen door vooruit betalen via I-Deal, een overschrijving of telebankieren. Als de betaling door Supersprintdirect.nl ontvangen is, wordt de bestelling zo spoedig mogelijk gestuurd. Supersprintdirect.nl streeft ernaar om de bestelling de volgende dag, echter uiterlijk binnen 5 werkdagen ter bestelling aan te bieden aan transporteur GLS.

4. Verzendkosten
Supersprintdirect.nl berekent geen verzendkosten binnen Nederland en Belgie.

5. Bestelling annuleren
5.1 Iedere bestelling kan binnen 7 dagen na orderdatum, uitsluitend via e-mail worden geannuleerd.

5.2 Supersprintdirect.nl kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen binnen 7 dagen na orderdatum.

5.3 Indien een koper niet binnen 7 dagen na orderdatum de bestelling annuleert (zie 5.1), is de koper betalingsplichtig. Supersprintdirect.nl is gerechtigd reserveringskosten aan de koper door te berekenen, indien de bestelling na 7 dagen na orderdatum geannuleerd wordt of niet voldaan wordt.

6. Levering
6.1 Supersprintdirect.nl streeft ernaar om alle producten aan transporteur GLS aan te bieden, binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van het bestelde (zie 6.2 en 6.3).

6.2 Als producten een langere levertijd dan 5 werkdagen hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

6.3 Indien producten, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende producten te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

6.4 De verzending geschiedt volgens de AVG voorwaarden (Algemene voorwaarden voor Goederenvervoer), welke na te lezen zijn op www.gls-netherlands.com

6.5 Alle in de webwinkel Supersprintdirect.nl en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

7. Retour zenden en Ruilen
7.1 Na ontvangst van de door de koper bestelde producten, heeft koper het recht de producten binnen 7 werkdagen na de verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Supersprintdirect.nl. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 30 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de koper. Dit recht is niet van toepassing indien:

- producten speciaal voor u besteld zijn;

- producten gemonteerd zijn geweest;

- de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;

- vermissing van de originele verpakking.

7.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Supersprintdirect.nl gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Niet juist, ongefrankeerde- en rembourszendingen worden door Supersprintdirect.nl niet geaccepteerd.

7.3 Producten welke gekocht zijn met extra korting kunnen niet geruild worden.

8 Zichttermijn
8.1 Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 7 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat of wanneer het product speciaal voor u besteld is.

8.2 Tijdens de zichttermijn mogen de producten beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering.

8.3 De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het product door de vervoerder. Indien het pakket door de vervoerder wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.

8.4 De bewijslast dat de koper tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de koper. Supersprintdirect.nl accepteert in dat opzicht een door de vervoerder ondertekend retourformulier of vrachtbrief, een bewijs van ter postbezorging, of een soortgelijk document.

9.Aansprakelijkheid en Garantie
9.1 Supersprintdirect.nl is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden.

9.2 Supersprintdirect.nl is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadigen van de producten tijdens het vervoer. Verzending van de producten is voor risico van de koper. De koper kan een pakket verzekerd laten verzenden (tegen meerkosten), via een vermelding bij de opmerkingen.

9.3 In het bijzonder is Supersprintdirect.nl nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden producten. Indien vast komt te staan dat Supersprintdirect.nl toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal.

9.4 Supersprintdirect.nl is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.Supersprintdirect.nl en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

10. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Supersprintdirect.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Supersprintdirect.nl.

12. Diversen
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Supersprintdirect.nl, Marconiweg 21, 3899 BR, Zeewolde of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. Supersprintdirect.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mail gedurende kantooruren (09.00 -17.00 uur) binnen 48 uur te beantwoorden.